Roční karta růstu

/ / 99
Vizitka č. 1116


Roční karta růstu, nebo-li Růstový symbol je symbol, nebo artefakt obrazně znázorněný tarotovou kartou Velké arkány, který ovlivňuje každý váš rok života, odkrývá energie, úkoly a vývojové kroky převládající v daném roce. Díky jeho výpočtu můžete zjistit, které z vašich vzorců chování budou připraveny na změnu či zpracování pouhým rozpoznáním a přijetím, zároveň jaké podpory od vesmíru vám bude dáno.

Růstový symbol nezačíná začátkem roku, ale narozeninami, trvá po dobu 12 měsíců a končí následujícími narozeninami. Výpočet roční karty je založen na kombinaci tarotu a numerologie. Vypočítá se tak, že se sečte den, měsíc a rok posledních narozenin. Pokud je konečný součet 21 nebo nižší, dál se nesčítá.

 

Zadarmo na superko.com

web

Navštívte odkaz tu