Tri Norny

/ / 73
Vizitka č. 999


Runová veštba – Tri Norny.
Kompletnejšie vysvetlenie situácie a blízka budúcnosť.

Zadarmo na magick.cz

web

Navštívte odkaz tu